नशिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

आर्थिक बिवरण

२०८१ बैशाख मसान्त सम्मको आर्थिक विवरण

नगद : ३३१९९९/१८
बैंक : ४९२३८८५/३६
लगानी : २५४४००।
सदस्य ऋण : ५०१५४५५५।
सम्पति सामान : २३१९४८५।८८
पाउनु पर्ने हिसाब : ६४१६०।८३
जम्मा सम्पति : ५८०४८४८६।२५
जम्मा खर्च : २९४७९८८/०४
सदस्य संख्या : 715
शेयर : ३१७९९००।
कोष : ४३७१२७१।५८
निक्षेप : ४३९३२५६८।५८
बाह्य ऋण : ४३९३२५६८।५८
भुक्तानी दिनुपर्ने : ५१९०४।३९
जम्मा दायित्व : ५६२०२३१४।५५
जम्मा आम्दानी : ४७९४१५९।७४
नाफा : १८४६१७१।७०

नेपाली क्यालेन्डर